Logo Posgrado
Logo Posgrado en Arquitectura

Horarios

Talleres de Investigación


C.C. DISEÑO ARQUITECTÓNICO
# FECHA
COMIENZO
FECHA
TÉRMINO
DÍA
SEMANA
HORA
INICIO
HORA
FIN
TIPO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE
MATERIA
GRADO PROFESOR(A)
NOMBRE(S)
PROFESOR(A)
APELLIDOS
AULAS
1 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
3 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
4 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
5 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
C.C. ARQUITECTURA, DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD
# FECHA
COMIENZO
FECHA
TÉRMINO
DÍA
SEMANA
HORA
INICIO
HORA
FIN
TIPO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE
MATERIA
GRADO PROFESOR(A)
NOMBRE(S)
PROFESOR(A)
APELLIDOS
AULAS
1 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
C.C. RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
# FECHA
COMIENZO
FECHA
TÉRMINO
DÍA
SEMANA
HORA
INICIO
HORA
FIN
TIPO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE
MATERIA
GRADO PROFESOR(A)
NOMBRE(S)
PROFESOR(A)
APELLIDOS
AULAS
1 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
3 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
4 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
C.C. TECNOLOGÍAS
# FECHA
COMIENZO
FECHA
TÉRMINO
DÍA
SEMANA
HORA
INICIO
HORA
FIN
TIPO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE
MATERIA
GRADO PROFESOR(A)
NOMBRE(S)
PROFESOR(A)
APELLIDOS
AULAS
1 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
3 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX